Cross Comix Rotterdam zijn:

Naar een idee van
Hanco Kolk
Robert van der Kroft
Erik de Graaf

Uitvoerende organisatie
Cro Lampe | festivalmanager
Jos Tendijck | programmaconcept en redactie
Femke Cuijpers, Creatieve Kwesties| marketing & communicatie
Monique van Gool  | producent

Bestuur Stichting CPBR
De werkzaamheden van Cross Comix vallen onder Stichting CPBR
Ingrid Huijsman (voorzitter)
José Greweldinger (secretaris)
Daniëlle de Kruijff (penningmeester)

Websiteconcept en -design
Enchilada (Jan Willem van den Ban)

Website constructie
In de Walvis

Partners
Onze dank gaat uit naar iedereen die een bijdrage levert aan Cross Comix. We ontvingen bijdrages van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Nederlands Letterenfonds, Rotterdam dKC, Fonds 21, Rotterdam Festivals, Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland, Stichting Elise Mathilde en Stichting Earbrow. Programmapartners: CBK Rotterdam, RJAM, Het Nieuwe Instituut, IMG LAB, Rotown en ComicHouse. Vormgeving: Millford, Brand Identity Bureau.