Cross Comix Rotterdam zijn:

Concept
Hanco Kolk
Robert van der Kroft
Erik de Graaf

Uitvoerende organisatie
Mara Joustra, artistiek leider
Cro Lampe, festivalmanager
Jos Tendijck, programmaconcept en redactie
Reinhoud van der Heijden, locatiemanager
Femke Cuijpers, publiciteit
Carly Rutten, uitvoerende productie

Bestuur Stichting CPBR
De werkzaamheden van Cross Comix vallen onder Stichting CPBR
Ingrid Huijsman (voorzitter)
José Greweldinger (secretaris)
Daniëlle de Kruijff (penningmeester)

Websiteconcept en -design
Millford

Website constructie
In de Walvis